Όροι συμμετοχής στην εκπομπή «γράφω eστορία»

Άρθρο 1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Talent ΑΕ πληροφορικής», που έχει την έδρα του στην Αθήνα, πλατεία Καρύτση 4Α, με A.Φ.M. 99505611, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Παραγωγή»), προκηρύσσει πρόσκληση συμμετοχής στην εκπομπή της ΝΕΡΙΤ με την ονομασία «γράφω eστορία» μέσω του ιστότοπου http://www.e-storia.tv που διατηρεί η Παραγωγή.

Άρθρο 2. Συμμετοχή στην εκπομπή:

 • Η πρόσκληση απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 15-19 ετών (εφεξής «Δημιουργός»). Οι δημιουργοί κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρόσκληση.
 • Στην πρόσκληση μπορεί να δηλώσει συμμετοχή οποιοσδήποτε έφηβος διαθέτει φαντασία και καλλιτεχνική διάθεση, αρκεί να έχει στη διάθεσή του κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ή βιντεοκάμερα.
 • Ο κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μια ταινίες διαφορετικής θεματολογίας.
 • Το τρίλεπτο βίντεο μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο ή περισσότερων δημιουργών αρκεί να υπάρχει η μεταξύ τους συμφωνία αλλά και η σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους στην περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών.
 • Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας ορίζεται από τη διακριτική φράση «γεγονότα που αξίζει να διαφυλαχθούν για τον ιστορικό του μέλλοντος», είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των συμμετεχόντων. Ταινίες με περιεχόμενο σκληρής βίας, σεξουαλικού χαρακτήρα, υβριστικές (ως προς το λεξιλόγιο ή το περιεχόμενο), ρατσιστικές ή δυσφημιστικές και γενικότερα ταινίες που δεν συμφωνούν με τους κανόνες του ραδιοτηλεοπτικού δεν γίνονται δεκτές.
 • Το βίντεο θα πρέπει να δημιουργηθεί με τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας.
 • Το σενάριο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να ανήκει αποκλειστικά στο δημιουργό ή στους δημιουργούς του. Η χρήση υλικού που δεν ανήκει στον δημιουργό θα πρέπει να περιορίζεται σε λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα ανά πηγή.
 • Κάθε βίντεο θα ήταν επιθυμητό να διαθέτει ταυτότητα η οποία θα δηλώνεται στους τίτλους αρχής και τέλους. Στους τίτλους τέλους θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις πηγές του υλικού που χρησιμοποιήθηκε και δεν ανήκουν στον δημιουργό (φωτογραφίες, μουσική, σκηνή ταινίας, χαρακτήρας καρτούν κτλ.). Η ύπαρξη ταυτότητας δεν είναι δεσμευτική και αυτό γιατί δεν είναι προαπαιτούμενο οι νέοι να διεθέτουν τα ανάλογα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο.
 • Το περιεχόμενο και η εξασφάλιση του δικαιώματος της προβολής προσώπων σε αυτό (εφόσον δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα) είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του δημιουργού. Εξυπακούεται ότι ο δημιουργός έχει εξασφαλίσει προηγούμενη συναίνεση για την προβολή προσώπων.
 • Περαιτέρω επεξεργασία της ταινίας –αν απαιτείται προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι τηλεοπτικά ορθό- μπορεί να γίνει από το στούντιο επεξεργασίας της παραγωγής χωρίς την άδεια του δημιουργού. Η όποια επεξεργασία δεν θα αλλοιώνει το περιεχόμενο της ταινίας.
 • Το τελικό προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην εταιρία παραγωγής μέσα από την Φόρμα Συμμετοχής (τo format του βίντεο και ο τρόπος αποστολής προσδιορίζονται στην ιστοσελίδα).
 • Η συνολική διάρκεια του υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (3') μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους (αν υπάρχουν). Βίντεο μεγαλύτερα των 3 λεπτών δεν θα γίνονται δεκτά.
 • Πρόσθετα μαζί με το κύριο βίντεο θα πρέπει να αποσταλεί ένα εισαγωγικό βίντεο διάρκειας ενός (1) λεπτού στο οποίο ο δημιουργός/δημιουργοί εξηγεί/ούν το σκεπτικό του βίντεο και αιτιολογούν την επιλογή του θέματος. Εναλλακτικά αντί για βίντεο μπορεί να υποβληθεί γραπτό κείμενο (στη φόρμα συμμετοχής).
 • Δεν θα γίνονται δεκτά τρίλεπτα βίντεο που δεν συνοδεύονται από το παραπάνω υλικό (εισαγωγικό βίντεο 1 λεπτού ή έστω κείμενο).

Άρθρο 3. Στην πρόσκληση μπορούν να λάβουν μέρος έφηβοι - μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος ή του εξωτερικού από 15 έως 19 ετών. Όσοι από τους Δημιουργούς δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καλούνται να βεβαιώσουν ηλεκτρονικά την έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών. Ως γλώσσα της πρόσκλησης ορίζεται η ελληνική. Μπορεί κάποιος να συμμετάσχει και στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει υποτιτλισμός του περιεχομένου στην ελληνική. Ο υποτιτλισμός θα είναι συντακτικά και ορθογραφικά ορθός, αλλιώς ο δημιουργός θα κληθεί να διορθώσει τα όποια λάθη.

Άρθρο 4. Για να αιτηθεί κάποιος της συμμετοχής του στην Πρόσκληση θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκπομπής (http://www.e-storia.tv). Τονίζεται πως ο ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στην Πρόσκληση θα πρέπει να λάβει γνώση των όρων συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εκπομπής. Αφού ο δημιουργός συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και επιλέξει το πεδίο που αναφέρει πως έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής μπορεί να αποστείλει την αίτηση. Η αίτησή του θα καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της εκπομπής. Επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει καταχωρηθεί στο σύστημα και ότι το προϊόν έχει ληφθεί εμφανίζεται με σχετικό μήνυμα. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο κηδεμόνας στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί αν ο δημιουργός είναι κάτω των 18 ετών. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά τα ζητούμενα πεδία διότι σε περίπτωση επιλογής του βίντεο τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία. Η Παραγωγή δεσμεύεται πως τα στοιχεία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση και να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων.

Άρθρο 5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • Όλοι όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Παραγωγή ή/και την ΝΕΡΙΤ ή/και την εκτελέστρια παραγωγής.
 • Όσοι είναι κάτω από 15 και μεγαλύτεροι των 20 ετών.

Άρθρο 6. Ο δημιουργός έχει το δικαίωμα στην μονόλεπτη παρουσίαση του περιεχομένου να μην δείξει το πρόσωπό του, αλλά να παρουσιάσει τον εαυτό του και το σκεπτικό του με τρόπο της επιλογής του. Επίσης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ψευδώνυμου (μη υβριστικού, ρατσιστικού, πολιτικού, σεξιστικού κτλ.). Στη δήλωση όμως θα υποβάλει τα ακριβή στοιχεία που του ζητούνται. Η δήλωση της συμφωνίας των κηδεμόνων σε αυτό το σημείο υποδηλώνει την αποδοχή της διάθεσής τους στην Παραγωγή.

Άρθρο 7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή βίντεο που συμμετέχει στην πρόσκληση (π.χ. ανέβασμα στο διαδίκτυο με τον ίδιο, ή άλλο τίτλο) εκ μέρους των δημιουργών πριν από την επίσημη προβολή του στην εκπομπή, ή στο δικτυακό τόπο της εκπομπής.

Άρθρο 8. Η Παραγωγή (ή/και η ΝΕΡΙΤ) δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο.

Άρθρο 9. Όλες οι έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ενιαίο χώρο της Παραγωγής, και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά ημερομηνία και ώρα κάθε αποστολής αίτησης.

Άρθρο 10. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με την Πρόσκληση θα γίνουν με trailer, που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Γράφω eστορία» ή/και του εν γένει προγράμματος της ΝΕΡΙΤ και μέσω της ιστοσελίδας της ΝΕΡΙΤ ή της εκπομπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-storia.tv ή/και άλλων ιστοσελίδων. Τα βίντεο θα πρέπει να αποσταλούν στην Παραγωγή από τις 15 Απριλίου 2014 μέχρι και τις 20 Μαΐου του 2014. Καμία συμμετοχή που θα ληφθεί πέραν της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή. Η Παραγωγή διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά τους τηλεθεατές και τους Δημιουργούς με κάθε τρόπο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση προς τους Συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-storia.tv) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

Άρθρο 11. Η εκπομπή στο εύρος της οφείλει να προβάλει 5 βίντεο τριών (3) λεπτών μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους ανά επεισόδιο. Η επιλογή των βίντεο που θα προβληθούν θα πραγματοποιείται από μία ομάδα ειδικών αποτελούμενη από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης της παραγωγής, τον παραγωγό και το σκηνοθέτη. Οι δημιουργοί δεν διατηρούν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν ή να στραφούν ενάντια στην απόφαση της επιτροπής. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η σειρά προβολής των επιλεγμένων βίντεο και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Παραγωγή της εκπομπής, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των βίντεο κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το περιεχόμενο συνολικά. Δεν θα γίνεται ατομική ειδοποίηση των δημιουργών που τα βίντεό τους τους θα προβληθούν στην ΝΕΡΙΤ.

Άρθρο 12. Οι Δημιουργοί και οι κηδεμόνες τους με την αποστολή του υλικού αποδέχονται την προβολή των βίντεο στην Παραγωγή και στη ΝΕΡΙΤ, την ανάρτησή τους στον επίσημο ιστότοπο της εκπομπής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την εκπομπή, τη χρήση τους για ερευνητικούς –εκπαιδευτικούς σκοπούς και την προβολή του σε όποια άλλη δημόσια δράση κρίνει η ΝΕΡΙΤ. Επίσης αποδέχονται την αξιολόγηση του έργου τους από το κοινό στον επίσημο ιστότοπο της εκπομπής (like, κριτικό σχόλιο - εφόσον τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας που έχουν περιγραφεί ανωτέρω) ή σε ψηφοφορία στην περίπτωση οργάνωσης δημόσιας δράσης.

Άρθρο 13. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό από οποιονδήποτε Δημιουργό, σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Άρθρο 14. Η Παραγωγή έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει την πρόσκληση, να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους αυτής, να μεταβάλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής της, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά της, να μεταβάλει τον αριθμό των συμμετεχόντων, σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την διάρκεια της προβολής της εκπομπής, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά τους τηλεθεατές και τους δημιουργούς με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση προς τους Συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές μέσω του προγράμματος της ΝΕΡΙΤ ή/και της ιστοσελίδας της εκπομπής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-storia.tv) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

Άρθρο 15. Οι κηδεμόνες των δημιουργών μπορούν να αναφέρονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@estoria.tv, για οποιαδήποτε πληροφορία/παράπονο σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής της πρόσκλησης.

Άρθρο 16. Κανείς από τους νεαρούς δημιουργούς ή τους κηδεμόνες τους δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με την εκπομπή, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας Παραγωγής.

Άρθρο 17. Η Παραγωγή δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία ολοκλήρωσης της σειράς, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την προβολή ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Παραγωγή δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Άρθρο 18. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας www.e-storia.tv. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Πρόσκληση συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο/η κηδεμόνας του δημιουργού (εφόσον είναι κάτω των 18 ετών) γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

Άρθρο 19. Η συμμετοχή προϋποθέτει πρόσβαση των δημιουργών στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Παραγωγή δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η ηλεκτρονική πραγματοποίηση εντολών, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων των δημιουργών ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν την παρούσα πρόσκληση καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Άρθρο 20. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, το σύστημα ή το λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του στην πρόσκληση ακυρώνεται πάραυτα και η Παραγωγή διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 21. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Άρθρο 22. Στο πλαίσιο της εκπομπής η Παραγωγή θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια της πρόσκλησης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των δημιουργών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν 12 μήνες μετά τη λήξη της πρόσκλησης. Κάθε Δημιουργός έχει το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με στο info@e-storia.tv, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Παραγωγή.

Άρθρο 23. Λαμβάνοντας μέρος στην παρούσα πρόσκληση, οι δημιουργοί και οι κηδεμόνες τους (εφόσον οι δημιουργοί είναι ανήλικοι) θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στην πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί από την Παραγωγή στην ιστοσελίδα www.e-storia.tv ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

Άρθρο 24. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση διαμάχης / νοηματικής διαφοράς, επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 25. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

Άρθρο 26. Η εκπομπή δίνει την ευκαιρία στους δημιουργούς να παρουσιάσουν οι ίδιοι στο στούντιο το βίντεό τους. Ο αριθμός των δημιουργών ορίζεται σε έναν ανά επεισόδιο. Η επιλογή των δημιουργών γίνεται από την Παραγωγή κατόπιν κλήρωσης στην περίπτωση που υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Επιλογή περισσότερων δημιουργών μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Παραγωγής. Η Παραγωγή δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των δημιουργών από και προς το στούντιο. Ανήλικοι δημιουργοί πρέπει να συνοδεύονται από τους κηδεμόνες τους. Η μέρα και ώρα γυρίσματος ορίζεται από την Παραγωγή.

Νέα

Δείτε τα βίντεο των δημιουργών στο κανάλι YouTube. Κάντε "like" στο βίντεο που σας αρέσει.

Ακολουθήστε μας στη σελίδα στο Facebook. Πείτε τη γνώμη σας!

Προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς: Σάββατο 2 Αυγούστου 2014.

Πρόσκληση : Η ηλεκτρονική κιβωτός είναι ενεργή. Περιμένουμε τις δημιουργίες σας!